Bài thi GVDG

Baif thi GVDG: Diện tích hình tam giác

Tài liệu đính kèm: Tải về

Toán: Lớp 5

Diện tích hình tam giác

I – Mục tiêu: Giúp học sinh:

- Nắm được quy tắc, công thức tính diện tích hình tam giác.

- Biết vận dụng quy tắc, công thức tính diện tích hình tam giác để giải toán.

II – Chuẩn bị:

- GV chuẩn bị: Bộ đồ dùng dạy toán của GV, HS.

- HS chuẩn bị 2 hình tam giác bằng nhau, kéo cắt giấy.

iii – Hoạt động dạy học:

Nội dung

Hoạt động giáo viên

Hoạt động học sinh

a, KTBC:

Trò chơi khởi động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b, Bài mới

1. Giới thiệu bài:

2. Bài mới:

a, Hình thành công thức, quy tắc tính diện tích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b,Luyện tập:

Bài 1:

 

 

 

 

 

 

Bài 2:.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C,Củng cố:

 

 

Trò chơi: Ai nhanh hơn?

( Dành cho hs K-G)

-GV nêu cách chơi: Trên màn hình có 3 bông hoa tương ứng với 3 câu hỏi HS lựa chọn câu hỏi để trả lời

1. Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta làm như thế nào?

 

 

2. Chữa bài 3 (c) - SGK

So sánh diện tích hình tam giác ABCD và diện tích hình tam giác EDC.

 

 

 

3. Vẽ đường cao tương ứng với đáy BC trong hình tam giác ABC.

 

 

 

- GV nhận xét, đối chiếu đáp án, tuyên dương, cho điểm.

 

- KT việc chuẩn bị của hs.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV giới thiệu bài- đ­ưa tên bài.

- GV đưa ra 2 hình tam giác ( trên màn hình) cho hs quan sát GV kiểm tra 2 hình tam giác có bằng nhau hay không bằng cách chồng khít 2 hình lên nhau.

! So sánh diện tích của hai hình tam giác này.

- Yêu cầu hs đặt lên bàn.

GVv giao nhiệm vụ

1. Cắt ghép hình

B1.Lấy 1 tam giác, dùng êke vẽ đường cao lên cạnh đáy tương ứng.

B1. Dùng kéo cắt một hình tam giác theo đường cao đã kẻđược 2 hình tam giác nhỏ.

- Đánh số 1; 2 vào 2 hình tam giác vừa cắt.

B3. Ghép 2 hình tam giác vừa cắt với hình tam giác còn lại để được hình chữ nhật.

 

- GV quan sát giúp đỡ HS chưa ghép được.

 

 

2.So sánh các yếu tố của hình chữ nhật và hình tam giác.

 

! So sánh diện tích hình chữ nhật với diện tích 2 hình tam giác.

! Hãy chỉ ra chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật ABCD.

! Hãy chỉ ra đáy,chiều cao tương ứng của tam giác ECD.

! Nhận xét gì về chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật so với đáy và chiều cao của tam giác ECD.

 

GV cho hs quan sát phần KT trên máy .

! So sánh diện tích hình chữ nhật ABCD với diện tích hình tam giác ECD.

! Nêu cách tính diện tích hình chữ nhật ABCD.

 

 

? Dựa vào hình chữ nhật ABCD nêu cách tính diện tích hình tam giác ECD.

2. Hình thành quy tắc, công thức.

! Trong cách tính diện tích hình tam giác ECD thì DC, EH là những yếu tố nào của tam giác.

? Dựa vào cách tính diện tích tam giác ECD hãy TLN2 nêu cách tính diện tích tam giác.

- BCKQ.

- Rút ra quy tắc.

 

- Nêu tên kí hiệu công thức.

 

 

 

? Muốn tính diện tích tam giác cần biết mấy yếu tố là những yếu tố nào.

? Khi tính diện tích tam giác thì yếu tố đáy và chiều cao phải dảm bảo điều kiện gì.

! Đọc bài.

? Nêu y/c của bài.

- y/c hs dựa vào quy tắc tính.

- GV đưa bài mẫu để hs theo dõi.

! Đọc bài 1b.

! Làm bảng.

- Chữa bài , nx.

! Đọc bài 2a.

? Bài này có điểm gì đáng chú ý?

 

! Yêu cầu hs làm bài.

? Bạn nào có cách giải khác.

 

 

! làm ý b vào vở bài tập.

- Giáo viên nhận xét, chấm điểm.

 

? Muốn tính diện tích hình tam giác ta làm như thế nào?

? Khi tính diện tích hình tam giác ta cần chú ý điều gì?

- Hướng dẫn bài về nhà.

- Nhận xét giờ học.

 

- GV nêu y/c của trò chơi.

- Y/c hs suy nghĩ có đáp án đúng là người thắng cuộc

 

 
 

D

 

C

H

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Bài viết liên quan