Toán

Tìm số bị chia

 

TOÁN: TÌM SỐ BỊ CHIA

 

1. Ôn lại quan hệ giữa phép nhân và phép chia:

- Gắn 6 ô vuông lên bảng thành 2 hàng

- Có 6 ô vuông xếp thành 2 hàng đều nhau. Mỗi hàng có mấy ô vuông ?

- Nêu phép chia ( 6 : 2 = 3 )

- Nêu tên gọi của phép chia ?

- Mỗi hàng có 3 ô xếp thành 2 hàng Hỏi 3 hàng có tất cả bao nhiêu ô ?

- Hãy nêu phép tính giúp em tìm đ­ược 6 ô vuông.

b) Quan hệ giữa phép ( X) và phép( : )

  • Yêu cầu HS đọc lại 2 phép tính vừa lập. 6 : 2 = 3 3 x 2 = 6

- Nêu thành phần các số trong phép tính.

2. Tìm số bị chia:

- Có phép chia : X : 2 = 5

- Nêu thành phần tên gọi của phép chia ?

- X là số gì?

- Muốn tìm số bị chia ch­ưa biết ta làm nh­ư thế nào ?

* Cách tìm số bị chia = thương x số chia

 

 

Bài viết liên quan