Toán

Chu vi hình tam giác

 

Toán : Chu vi hình tam giác ,chu vi hình tứ giác

 

1. Chu vi Hình tam giác :

Vẽ một hình tam giác

-Hình tam giác ABC có mấy cạnh , là những cạnh nào?

- Yêu câù HS quan sát hình vẽ sgk để nêu độ dài của mỗi cạnh

ABC chính là 1 đ­ường gấp khúc khép kín.

- Hãy tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ABC ?

Tổng độ dài các cạnh vừa tìm chính là chu vi của hình tam giác : ABC

- Vậy theo con chu vi của hình tam giác ABC là gì?

- Cho HS nhắc lại

- Vậy chu vi hình tam giác con vừa tìm là bao nhiêu?

2. Chu vi Hình tứ giác :

- Vẽ hình tứ giác DEGH

- HDHS nhận biết các cạnh của hình tứ giác DEGH

- Nêu độ dài các cạnh của hình tứ giác?

- Chu vi của hình tứ giác là gì?

- Cho học sinh tự nêu: tổng độ dài các cạnh tam giác, tứ giác là chu vi hình đó.

- Muốn tính chu vi hình tứ giác, hình tam giác ta làm ntn ?

 

 

��ng nhân 5

 

 

Bài viết liên quan