Ngày hội Tiếng Anh cấp cụm

Trường Tiểu học Vũ An tham gia sân chơi tiếng Anh cấp cụm.

Học sinh trường Tiểu học Vũ An hào hứng tham gia sân chơi ENGLISH FERTIVAL2019 cấp cụm và xuất sắc giành giải nhì.